Ta førerkort bil klasse B - automatgir

Vi er glade for at du er inne på vår side! Hos Elektrisk Trafikkskole AS har vi fokus på miljøet. Vi mener at ingen kan gjøre alt men alle kan gjøre litt. Dette bidrar du til ved å ta førerkortet hos oss i Elektrisk Trafikkskole AS.

Etter du har fylt 16 år og har mottatt bevis fra Statens Vegvesen om at trafikalt grunnkurs er gjennomført, kan du begynne med øvelseskjøringen. Dette hjelper vi deg med i form av kjøretimer. Du må gjennom følgende trinn for å kunne ta oppkjøring:

 • Trinn 1 (Trafikalt grunnkurs)
 • Trinn 2 (Grunnleggende kjøretøy- og kjøretøykompetanse)
 • Trinn 3 (Trafikal del)
 • Trinn 4 (Avsluttende opplæring)

Informasjon til deg som skal ta førerkort personbil klasse B automatgir

Det er flere og flere som deg, som i dag velger å ta lappen på automatgir. Det kan også være et valg som følge av tidspress eller mangel på bil med manuelt gir til øvelseskjøring. Alle elektriske biler og hybridbiler har automatgir, og over halvparten av nyere biler som selges i dag har også automatgir.

Dersom du velger å kjører opp med automatgir, får du en kode i førerkortet som begrenser førerretten til slike biler. Hvis du senere angrer deg og vil kjøre bil med manuell gir, må du ta en ny praktisk prøve. Dersom du har mulighet så anbefaler vi deg å øve mye privat. De som øver mye hjemme blir flinkere sjåfører og kan spare en del timer på trafikkskolen, på den måten blir også førerkortet billigere for deg. Vi lager en plan sammen med deg og dine foresatte slik at øvelseskjøringen mulig effektiv. Dersom du ikke har mulighet til å øve hjemme er det ikke noe problem - vi hjelper deg uansett fram til førerkortet på en trygg, effektiv og sikker måte.

Dersom du har førerkort klasse B i Norge, kan du kjøre følgende kjøretøy:

 • Bil (manuell og/eller automat)
 • Moped
 • Traktor (med visse begrensninger)
 • Tre eller firehjuls motorsykkel
 • Tilhenger til bil (med visse begrensninger)
 • Beltemotorsykkel/snøscooter (med visse begrensninger)
 • Beltebil med eller uten tilhengerslede

Tid og samarbeid

Når du skal bli bilfører bør du bruke god tid. Begynn på opplæringen minst to år før du har tenkt å gå opp til førerprøve. Dette gjelder enten du er 18 år eller 30.

Å bli en god bilfører

Skal du kjøre bil på en ansvarlig måte må du ha en omfattende kompetanse. Først og fremst må du ha kontroll over bilen rent kjøreteknisk. Du må også kunne samhandle med andre trafikanter. Det gjelder å kunne tolke ulike trafikksituasjoner og vurdere hvilken atferd som er passende. Dessuten må du kunne sette deg inn i andres situasjon, du må forstå andres behov og forutse hvordan de vil handle. Samtidig må du ha tilstrekkelig selvkontroll til å handle i tråd med dine egne vurderinger av hva du mener er hensiktsmessig og sikkert.

Læringen fortsetter etter at du har bestått førerprøven. Statistikken viser at unge bilførere har svært høy ulykkesrisiko, spesielt de første månedene etter at de får førerkort.

Mengdetrening hjelper

Statistikken viser at høy ulykkesrisiko i stor grad henger sammen med lite kjørerfaring. Mye tyder på at en strukturert opplæringsperiode med mye realistisk kjøretrening før du begynner å kjøre på egenhånd kan gi et grunnlag for å kunne kjøre med lavere risiko. Når du øver mye på det du først har gjennomført opplæring i, kaller vi det mengdetrening.

Samarbeid med trafikklæreren

Vi mener resultatet blir best når eleven, trafikklæreren og ledsageren har et nært samarbeid under hele opplæringsperioden.

Trafikklæreren vil både kunne gi opplæring i riktig kjøremåte og råd om hvordan eleven og ledsageren best bør legge opp øvelseskjøring. Ta gjerne med ledsageren på kjøretimene. Da vil trafikklæreren lettere kunne hjelpe elev og ledsager til å legge opp en effektiv opplæring.

Trinnvis opplæring

Opplæringen består av fire trinn. Å ha nådd målet på ett trinn er en forutsetning for å ha godt utbytte av opplæringen på det neste trinnet.

 • Trinn 1 er trafikalt grunnkurs
 • Trinn 2 er grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse
 • Trinn 3 er trafikal del
 • Trinn 4 er avsluttende opplæring

Obligatoriske timer og kurs

Obligatorisk trinnvurdering

Mellom trinn 2 og 3, og mellom trinn 3 og 4, må du ha en obligatorisk trinnvurdering på trafikkskolen. Disse to timene skal hjelpe deg til å få et effektivt opplæringsforløp.

Obligatoriske kurs

En del av opplæringen er obligatorisk og må gjennomføres på trafikkskolen. Dette gjelder temaer som det er vanskelig å lære seg på egen hånd, eller som det er svært viktig at alle får god opplæring i. I tillegg til trinn 1 - trafikalt grunnkurs (17 timer, inklusive 4 timer førstehjelp og 3 timer mørkekjøring) gjelder dette sikkerhetskurs på bane (4 timer), og sikkerhetskurs på veg (13 timer).

Forskrift og læreplan

Målene for opplæringen, og hva de ulike kursene skal inneholde, er fastsatt i forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. Forskriften har også regler om at trafikkskolen må melde inn obligatoriske kurs og trinnvurderingstimer som du tar, til Statens vegvesen. Det som er obligatorisk på et lavere trinn, må være innmeldt før opplæring på høyere trinn kan starte. Opplæringen som trafikkskolene tilbyr skal gjennomføres etter en læreplan som er fastsatt av Vegdirektoratet. Du finner både forskriften og læreplanen på www.vegvesen.no.

Trinn 1 (Trafikalt grunnkurs)

Opplæringen på trinn 1 består av trafikalt grunnkurs. Gjennom dette kurset skal du utvikle grunnleggende forståelse for hva bilkjøring innebærer, slik at du har et nødvendig grunnlag for å starte praktisk opplæring og øvelseskjøring. Trinn 1 inneholder blant annet opplæring i førstehjelp og tiltak ved ulykke (4 timer) og mørkekjøring (3 timer).

Trinn 2 (Grunnleggende kjøretøy- og kjøretøykompetanse)

På trinn 2 skal du lære å mestre bilen rent kjøreteknisk uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. Både opplæring og mengdetrening på dette trinnet skal foregå i områder med ingen eller liten trafikk. Målet er at du skal automatisere bilbehandlingen så godt at du kan begynne å konsentrere deg om trafikkbildet.

For at privat øvelseskjøring skal være så sikker som mulig, er det viktig at du har gode nok grunnleggende tekniske ferdigheter før du og ledsageren din begynner å øve i områder med trafikk. God kjøreteknisk ferdighet er også nødvendig for å ha godt utbytte av opplæringen på trinn 3. I trinnvurdering på slutten av trinn 2 tar du og trafikklæreren i fellesskap stilling til om du i tilstrekkelig grad har nådd målene for opplæringen på dette trinnet. Har du det, kan opplæringen på trinn 3 begynne.

Trinn 3 (Trafikal del)

På trinn 3 skal både opplæringen og mengdetreningen gå for seg i trafikken. Gradvis skal du øve deg opp til selvstendig å kunne samarbeide med andre trafikanter. Du skal kunne kjøre effektivt og behagelig, miljøriktig og økonomisk. Før du gjør deg ferdig på dette trinnet skal du være nær nivået for førerprøven.

Mengdetrening i variert trafikk er derfor svært viktig på dette trinnet. Mot slutten av trinnet skal du gjennomføre sikkerhetskurs på bane. I trinnvurdering på slutten av trinn 3 tar du og trafikklæreren i fellesskap stilling til om du i tilstrekkelig grad har nådd målene for opplæringen på dette trinnet. Har du det, kan den avsluttende opplæringen på trinn 4 begynne.

Trinn 4 (Avsluttende opplæring)

Opplæringen på trinn 4 er rettet mot risikoforståelse og selvinnsikt. Det er fornuftig at du tar sikkerhetskurs på veg så tidlig at du får god tid til mye realistisk mengdetrening fram til du skal gå opp til førerprøve. Det er grunn til å tro at det særlig er mengdetrening på dette trinnet som kan medvirke til at du kan få lavere risiko for å bli innblandet i en ulykke når du begynner å kjøre på egen hånd.

Øvelseskjøring

Regler om øvelseskjøring

Gjennomført trinn 1 – trafikalt grunnkurs

Bare den som har gjennomført trinn 1 - trafikalt grunnkurs, har lov til å øvelseskjøre. Aldersgrensen for å ta kurset er 15 år.

Du kan øvelseskjøre uten å ta trafikalt grunnkurs dersom du:

 • har førerkort i en annen klasse eller mopedførerbevis
 • er over 25 år
 • Merk! Alle må ta mørkekjøring og førstehjelp før oppkjøring!

Elev og ledsager

For å øvelseskjøre med bil må du være 16 år. Ledsageren må være fylt 25 år og ha hatt førerkort for bil sammenhengende de siste 5 årene. Det er ledsageren som er ansvarlig for kjøringen, men du som øvelseskjører har også ansvar. Du har ikke lov å øvelseskjøre dersom politiet har gitt deg sperrefrist for førerkort.

Bilen

Når du øvelseskjører privat må bilen være merket bak med en godt synlig rød L på hvit bakgrunn. Bilen må også ha et ekstra speil som gir ledsageren tilstrekkelig utsikt bakover.

Hvor kan du øvelseskjøre?

Det er lov å øvelseskjøre alle steder i landet. Dere må alltid velge et øvingsområde som passer til ditt ferdighetsnivå! Unngå øving i tett trafikk og høy fart før du er god nok til å følge trafikkrytmen. Du kan ikke øvelseskjøre i utlandet!

Kursbevis og legitimasjon

Når du øvelseskjører må du ha med deg bevis for fullført trinn 1 - trafikalt grunnkurs.

Har du tatt kurset i perioden 16. mars – 31. oktober uten å ta mørkekjøring, må du se på beviset ditt for å vite når på året, eller hvor lang tid framover det er gyldig. Når du har gjennomført mørkekjøring får du tilsendt nytt bevis fra Statens vegvesen.

Ha alltid med gyldig bevis og legitimasjon med bilde, eventuelt førerkort, når du øvelseskjører.

Øvelseskjøring i praksis

Mange vil nok synes at privat øvelseskjøring kan være både morsomt og lærerikt. Andre opplever at det blir amper stemning. Gode samtaler er avgjørende for utbyttet.

Noen enkle råd

 • Før øvelseskjøring: Ta en prat om hva slags stemning dere ønsker å ha i bilen, hva dere skal øve på og hvor lenge dere skal øve.
 • Under øvelseskjøring: Samtal om det du øver på. Minn om at ros er bedre enn ris! Dersom noe ikke går riktig så bra som du skulle ønske, må dere prøve å finne grunnen til dette.
 • Etter øvelseskjøring: Det er lurt å oppsummere både det du har øvd på, og hvordan dere har hatt det. Da kan dere sammen slå fast hva som fungerer godt og finne årsakene til eventuelle problemer. Slik blir det lettere å få framgang.
 • Bruk gjerne trafikklæreren som rådgiver!

Våre trafikklærere på klasse B automatgir