Trafikalt grunnkurs i Bergen

Trafikalt grunnkurs er obligatorisk for å kunne ta kjøretimer eller øvelseskjøre dersom du er under 25 år. Total varighet på kurset er 17 timer, fordelt på 5 kurskvelder. Du må være fylt 15 år for å ta kurset. Kurset blir holdt i Åsanemyrane 76 (vårt kontor). Førstehjelpskurset holdes i Trafikksikkerhetshallen i Hordaland (Lyngbøveien 161).

Trafikalt grunnkurs er obligatorisk for å kunne ta kjøretimer eller øvelseskjøre dersom du er under 25 år. Total varighet på kurset er 17 timer, fordelt på 5 kurskvelder. Du må være fylt 15 år for å ta kurset. Kurset blir holdt i Åsanemyrane 76 (vårt kontor). Førstehjelpskurset holdes i Trafikksikkerhetshallen i Hordaland (Lyngbøveien 161).

Trafikalt grunnkurs består av følgende emner:

 • Trafikkopplæring
 • Grunnleggende forståelse for trafikk
 • Mennesket i trafikken
 • Øvelseskjøring og kjøreerfaring
 • Førstehjelp
 • Tiltak ved trafikkulykke
 • Mørkekjøring

Mål for kurset

Eleven skal få en grunnleggende forståelse for trafikk og perspektiv på førerrollen. Eleven vil lære mer om seg selv enn om trafikkreglene. Det legges vekt på risikoforståelse og konsekvenstenkning. Samtaler, diskusjoner og problemløsning vil prege formen på kurset. På denne måten ønsker myndighetene og trafikkskolene å hjelpe eleven til å bli en bevisst og ansvarlig fører og få han/hun med på laget for å bidra til reduksjon av trafikkulykker.

Bevis for øvelseskjøring

Ved fullført trafikalt grunnkurs, får du et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre. Du må huske å ha med beviset og godkjent legitimasjon med bilde både når du tar kjøretimer på trafikkskolen, og når du øvelseskjører privat.

Øvelseskjører du mye før du avlegger førerprøven, får du en verdifull kjøreerfaring. For å bli en bedre sjåfør og redusere risikoen for at du skal havne i en ulykke, bør du derfor begynne å øvelseskjøre så tidlig som mulig. Statens vegvesen anbefaler at du har minst 110 timer bak rattet, eller har kjørt over 2000 km før du går opp til førerprøven. Det tilsvarer én time i uka i to år.

Har du mistet beviset ditt? Logg inn på vegvesen.no/dinsideog finn beviset ditt der. Du kan også ta kontakt med Bergen trafikkstasjon for å få tilsendt et nytt.

Slik får du førerkort for bil

Opplæringen for å ta førerkort er lagt opp i fire trinn, og det er lagt stor vekt på at elevene skal lære mer for hvert trinn i opplæringen.

 • Trinn 1: Trafikalt grunnkurs.
 • Trinn 2: Grunnleggende opplæring.
 • Trinn 3: Trafikal del.
 • Trinn 4: Grunnleggende opplæring.

Nyttige lenker

Interessert i trafikalt grunnkurs?

T.solbakken-trafikalt-grunnkurs-30

Ta kontakt med oss for å bestille!