Til hovedinnhold

Førstehjelpskurs

Førstehjelpskurs er obligatorisk og inngår i trafikalt grunnkurs. Du må likevel gjennomføre førstehjelpskurset selv om du er over 25 år og ikke behøver trafikalt grunnkurs.

Oppstart for førstehjelpskurs

Område: Bergen

Ingen bestillinger
Førstehjelpskursets varighet er 4 timer og inneholder: grunnleggende ferdigheter i førstehjelp, hvor du vil lære om hvordan man sikrer et ulykkessted etter en trafikkulykke. Du vil også få oppleve å være deltaker på en arrangert ulykke.

Førstehjelpskursets varighet er 4 timer og inneholder: grunnleggende ferdigheter i førstehjelp, hvor du vil lære om hvordan man sikrer et ulykkessted etter en trafikkulykke. Du vil også få oppleve å være deltaker på en arrangert ulykke.

  1. Alle elever under 25 år må ta trafikalt grunnkurs før de kan begynne å øvelseskjøre. Dette gjelder for alle førerkortklasser.
  2. Dersom du er over 25 år får du fritak fra deler av kurset, men du må likevel gjennomføre førstehjelpskurset og mørkekjøringskurset. Tidligere erfaring eller utdannelse gir ikke fritak fra førstehjelpskurset.
Chat med oss!